اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) ، مزایا و آمارهایی که لازم است بدانید – قسمت اول

اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) ، مزایا و آمارهایی که لازم است بدانید – قسمت اول

اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) ، مزایا و آمارهایی که لازم است بدانید – قسمت اول ترجمه و تالیف ( با اندکی تغییرات ) : آیدین افشار لینک قسمت دوم مقاله لینک قسمت سوم مقاله این مقاله بر اساس آمارهای ماه آوریل ۲۰۲۰ به روز شده است . اگر در فکر پیاده سازی فلسفۀRead more about اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) ، مزایا و آمارهایی که لازم است بدانید – قسمت اول[…]

منشور کار تیمی برای اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) – پایان

منشور کار تیمی برای اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) – پایان

منشور کار تیمی برای اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) – پایان ترجمه و تالیف ( با اندکی تغییرات ) : آیدین افشار لینک قسمت اول مقاله لینک قسمت دوم مقاله لینک قسمت سوم مقاله   کارهایی که نباید انجام شوند « منشور کار تیمی » به همان میزان که به این می پردازد کهRead more about منشور کار تیمی برای اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) – پایان[…]

منشور کار تیمی برای اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) – قسمت سوم

منشور کار تیمی برای اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) – قسمت سوم

منشور کار تیمی برای اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) – قسمت سوم ترجمه و تالیف ( با اندکی تغییرات ) : آیدین افشار لینک قسمت اول مقاله لینک قسمت دوم مقاله عناصر « منشور کار تیمی » برای تیم اجایل ( چابک ) شما حالا که شما می دانید « منشور کار تیمی »Read more about منشور کار تیمی برای اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) – قسمت سوم[…]

« منشور کار تیمی » برای اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) – قسمت دوم

« منشور کار تیمی » برای اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) – قسمت دوم

« منشور کار تیمی » برای اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) – قسمت دوم ترجمه و تالیف ( با اندکی تغییرات ) : آیدین افشار لینک قسمت اول مقاله حال به توضیح هر یک از خصوصیات یک « منشور کار تیمی » کامل می پردازیم . بهنگام و به موقع تهیه شود . باRead more about « منشور کار تیمی » برای اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) – قسمت دوم[…]

ایجاد نتایج سریع تر در مشتری محوری و پاسخ اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک )

ایجاد نتایج سریع تر در مشتری محوری و پاسخ اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک )

مشتری محوری رکن اساسی هر کسب و کاری است . در دنیای امروز فی الواقع رقابت بر تصاحب و نگهداشت مشتری است و بسیاری از عوامل خطی و غیر خطی بر این رکن تاثیر می گذارد . زمانی که یک کسب و کار به وجود می آید ، مشتریان و مشتری محوری کسب و کارRead more about ایجاد نتایج سریع تر در مشتری محوری و پاسخ اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک )[…]

« منشور کار تیمی » برای اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) – قسمت اول

« منشور کار تیمی » برای اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) – قسمت اول

« منشور کار تیمی » برای اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) ترجمه و تالیف ( با اندکی تغییرات ) : آیدین افشار   هنگامی که گروهی از انسان ها برای اولین بار تصمیم می گیرند به شکل ابتکاری و تیمی همکاری کنند ، به خاطر اینکه بتوانند کشف کنند که چگونه در یک مسیرRead more about « منشور کار تیمی » برای اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) – قسمت اول[…]

اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) ، نیاز واقعی کسب و کار

اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) ، نیاز واقعی کسب و کار

  اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) یک رویکرد نوین مدیریتی است که با در نظر گرفتن جنبه های بسیاری از فرآیند مارکتینگ ( بازاریابی ) و با نگاه و توجه ویژه به اعضای تیم های مارکتینگ ( بازاریابی ) به کسب و کار کمک می کند تا از منابع محدود خود استفادۀ موثرتری داشتهRead more about اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) ، نیاز واقعی کسب و کار[…]

فعالیت های با اثربخشی بیشتر و پاسخ اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک )

فعالیت های با اثربخشی بیشتر و پاسخ اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک )

نیاز چهارم از نیازهای یک کسب و کار در حوزۀ مارکتینگ ، شناسایی و اولویت بندی سریع تر فعالیت های با اثربخشی بیشتر است . عموماً هر کسب و کار سلسله فعالیت هایی را انجام می دهد و طبیعی است که تعدادی از آنها در مسیر رشد و توسعۀ کسب و کار اثر مثبت کمترRead more about فعالیت های با اثربخشی بیشتر و پاسخ اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک )[…]

نرخ بازگشت سرمایۀ اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) – پایان

نرخ بازگشت سرمایۀ اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) – پایان

نرخ بازگشت سرمایۀ اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) ترجمه و تالیف ( با اندکی تغییرات ) : آیدین افشار لینک قسمت اول مقاله لینک قسمت دوم مقاله چگونه فلسفۀ اجایل ( چابک ) باعث می شود که بازاریابی ارزشمندتر شود زمانی که تیم های بازاریابی از چهارچوب اسکرام ، کانبان یا ترکیب هر دوRead more about نرخ بازگشت سرمایۀ اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) – پایان[…]

بهره وری بیشتر در بازاریابی و پاسخ اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک )

بهره وری بیشتر در بازاریابی و پاسخ اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک )

نیاز سوم کسب و کار در حوزۀ مارکتینگ ( بازاریابی ) که به عامل سرعت وابستگی زیادی دارد ، فاکتور بهره وری در طراحی و پیاده سازی پروژه های بازاریابی است . طبیعتا هر کسب و کار منابع محدودی به لحاظ مالی و لجستیکی در اختیار دارد و بهره وری عنصر تعیین کننده ای درRead more about بهره وری بیشتر در بازاریابی و پاسخ اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک )[…]