حضور سریع تر در بازار و پاسخ اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک )

از سری نیازهای کلیدی یک کسب و کار که وابستگی کامل به عامل سرعت دارد ، حضور و معرفی سریع تر محصول یا خدمات به بازار است . این نکته از این منظر قابل بررسی است که همۀ کسب و کارها یا در تکاپو برای حفظ سهم خود از بازار هستند و یا در حال اجرای برنامه هایی برای تصاحب سهم بیشتر از بازار . در هر دو حالت باید با چابکی و چالاکی حضور خود را در بازار تثبیت یا اعلام کنند . اگر مجموعۀ مارکتینگ یک کسب و کار ، این موضوع را مد نظر قرار ندهد قطعا در یک بازۀ زمانی کوتاه سهم موجود در بازار را هم از دست خواهد داد و بازپس گیری آن هم کاری بسیار دشوار خواهد بود .

طبق بررسی های به عمل آمده توسط شرکت workfront  در آمریکا ، ۸۸% کسب و کار هایی که از متدلوژی اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) استفاده نمی کردند ، اعلام کرده اند که بهبود سرعت حضور در بازار اولویتشان است و در مقابل ۹۳% کسب و کار هایی که از متدلوژی اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) استفاده می کردند ، اعلام کرده اند که پیاده سازی متدلوژی اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) باعث بهبود سرعت عملکردشان در توسعه و تولید ایده ها و کمپین های بازاریابی شده است .

فراگیری ، فرهنگ سازی و پیاده سازی  اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) در عصر حاضر یک نیاز واقعی و غیر قابل انکار است تا کسب و کار ها بتوانند هم سهمی مناسب از بازار را به دست آوردند و هم بتوانند سهم خود را در بازار حفظ کنند .

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , ,

دیدگاهتان را بنویسید