نیازهای یک کسب و کار در حوزۀ مارکتینگ و پاسخ اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک )

هر کسب و کار برای رسیدن به اهدافش ، لازم هست که اصولی را رعایت کند و به سرعت بتواند شرایط بازار را بررسی و اقدام مناسب را عملیاتی کند .

« سرعت » به معنی واقعی کلمه شاید مهمترین یا یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در موفقیت یک کسب و کار است .

به قول فیلیپ کاتلر یکی از بزرگان مارکتینگ ، ما در دوره ای زندگی می کنیم که مجبور هستیم با سرعت بیشتری بدویم تا بتوانیم در جای فعلی خود باقی بمانیم .

فلسفۀ اجایل و پیاده سازی اجایل مارکتینگ یا بازاریابی چابک کمک می کند تا کسب و کار با سرعت بسیار بیشتری به اهداف خودش برسد و بتواند خود را با تغییرات اکثرا غیر قابل پیشبینی ، شدید و سریع سازگار کند تا در نهایت حاشیۀ سود و حیات خود را حفظ و تضمین کند .

پنج تا از نیازهای کلیدی کسب و کار در حوزۀ مارکتینگ عبارتند از :

  • حضور سریع تر در بازار
  • تطبیق و پاسخ دهی سریع تر
  • بهره وری بیشتر
  • شناسایی و اولویت بندی سریع تر فعالیت های با اثربخشی بیشتر
  • ایجاد نتایج سریع تر در مشتری محوری

متدلوژی اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) و چهارچوب پیاده سازی آن باعث می شود در هر کدام از این نیازها اثرات مثبت بزرگی ایجاد شود و نتایج ارزندۀ آن در موفقیت بازاریابی و در نتیجه کسب و کار به وضوح مشاهده شود .

در پنج ویدئوی بعدی به بررسی این نیازهای کلیدی و تاثیرات اجایل مارکتینگ بر هر یک از آنها بر اساس آمار و ارقام خواهم پرداخت .

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , ,

دیدگاهتان را بنویسید