بهره وری بیشتر در بازاریابی و پاسخ اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک )

نیاز سوم کسب و کار در حوزۀ مارکتینگ ( بازاریابی ) که به عامل سرعت وابستگی زیادی دارد ، فاکتور بهره وری در طراحی و پیاده سازی پروژه های بازاریابی است . طبیعتا هر کسب و کار منابع محدودی به لحاظ مالی و لجستیکی در اختیار دارد و بهره وری عنصر تعیین کننده ای در استفادۀ بهینه از این منابع محدود است . زمانی که یک کسب و کار بتواند بهره وری خود را به نحو مطلوب افزایش دهد ، این افزایش بهره وری به اشکال مختلف اثرات مثبت خود را در کسب و کار نشان خواهد داد . کسب و کار باید بتواند منابع محدود خود را به نحو مطلوبی به کار گیرد . سرعت ایده آل بکارگیری این منابع محدود برای رسیدن به بهره وری بیشتر ، موضوعی است که شرایط کنونی اقتصاد و تجارت جهان می طلبد . هر چقدر سرعت و دقت بکارگیری منابع بالاتر باشد ، به همان نسبت بهره وری نیز افزایش خواهد یافت . طبق نظرسنجی شرکت workfront در آمریکا ، ۹۶% کسب و کارهایی که از اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) استفاده نمی کردند ، اعلام کرده اند که افزایش بهره وری تیم هایشان یک اولویت است . در مقابل ، ۸۷% کسب و کارهایی که از اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) استفاده می کنند ، اذعان می کنند که بهره وری تیم هایشان با پیاده سازی اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) افزایش یافته است .

فعالیت های مارکتینگ و کمپین های بازاریابی ، مصرف کنندۀ منابع هستند و اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) این قدرت را به کسب و کار می دهد تا با سرعت بیشتری حداکثر استفاده را از منابع محدود خود داشته باشد .

 

 

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , ,

دیدگاهتان را بنویسید