نرخ بازگشت سرمایۀ اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) – پایان

نرخ بازگشت سرمایۀ اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک )

ترجمه و تالیف ( با اندکی تغییرات ) : آیدین افشار

لینک قسمت اول مقاله

لینک قسمت دوم مقاله

چگونه فلسفۀ اجایل ( چابک ) باعث می شود که بازاریابی ارزشمندتر شود

زمانی که تیم های بازاریابی از چهارچوب اسکرام ، کانبان یا ترکیب هر دو استفاده می کنند . بسیاری از تیم های اجایل مارکتینگ به این نتیجه می رسند که می توانند پروژه های بازاریابی خود را هر دو هفته به نتیجه برسانند . پس بهتر است ما هم از این معیارها استفاده کنیم .

اگر خیلی سخاوتمند باشیم ، می توانیم فرض کنیم که یک تیم بازاریابی پیش از پیاده سازی فلسفۀ اجایل ( چابک ) ، هر دو ماه یک بار یک کارزار بازاریابی را به نتیجه می رساند که البته برای بسیاری از تیم ها انجام کار با این سرعت هم امکان پذیر نیست .

اگر ما بتوانیم هر دورۀ دو ماهه را به یک دورۀ دو هفته ای تبدیل کنیم ، در کل سال ما می توانیم ۲۶ کمپین بازاربابی را به نتیجه برسانیم و این در مقابل فقط ۶ کمپین در سال ، ۲۰ کمپین بازاریابی بیشتر خواهد بود .

این یک افزایش ۴۰۰ درصدی در راندمان است و در نتیجه باید نسبت به بهبود زیاد نرخ بازگشت سرمایۀ بازاریابی بسیار امیدوار باشیم .

در اینجا مفهومی را باید بشناسیم و تعریف کنیم . Marketing Qualified Lead یا MQL به معنی یک سرنخ ارزشمند بازاریابی است و این نکته را می رساند که شما از مشتریان بالقوه خود چه تعداد سرنخ با کیفیت به دست آورده اید که قابلیت تبدیل شدن به یک فروش موفق را دارند .

حال اگر تیم های ما پیش از پیاده سازی فلسفه اجایل از هر کمپین بازاریابی تعداد MQL به دست آمده ۲۰۰ باشد و هر سال فقط ۶ کمپین بازاریابی به سرانجام برساندند ، در کل سال تعداد MQL به دست آمده ۱۲۰۰ خواهد بود .

در نقطه مقابل و در مقام مقایسه ، تیم اجایل مارکتینگ در یک سال ۲۶ کمپین اجرا می کند و در هر کمپین هم تعداد MQL ، ۲۰۰ باشد ، در یکسال ۵۲۰۰ ، تعداد MQL به دست آمده بدون افزایش بودجه یا خواهد بود . به عبارت دیگر این دست آورد به معنی به دست آوردن ۴۰۰۰ سرنخ ارزشمند از مشتریان بالقوۀ با کیفیت است که همگی فقط با یکبار پرداخت هزینۀ یادگیری اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) است .

 

ارزش تکرارهای اجایل ( چابک )

می دانیم که اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) صرفاً در خصوص سرعت نیست . به خاطر داشته باشید که ۴۷% تیم های اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) اعلام کرده اند که با پیاده سازی فلسفه اجایل در واقعیت کیفیت کارشان نیز افزایش پیدا کرده است .

از دلایل اصلی این اتفاق به قدرت « تکرار » بر می گردد .

اجایل مارکتینگ - بازاریابی چابک

اجایل مارکتینگ – بازاریابی چابک

زمانی که تیم اجایل مارکتینگ کاری را تحویل می دهد ، یک توقف برای بررسی ، سازگاری و بهبود در دو جبهه انجام می دهند ، بهبود فرآیند و بهبود کاری که آن فرآیند تولید می کند . این به معنی آن است که هر کمپین که توسط تیم اجایل مارکتینگ انجام می شود ، نسبت به کمپین قبل بهبودی ولو کم یافته است .

اجازه دهید که به مثال کمپین های دو هفته ای برگردیم . در حقیقت همان کمپین هایی که پیش از پیاده سازی فلسفه اجایل دو ماه زمان نیاز داشتند . در صورتی که ما روند بهبود نسبی نسبت به تکرار قبلی را نداشته باشیم ، در هر دو هفته تعداد MQL ایجاد شده فقط ۲۰۰ عدد خواهد بود . حال تصور کنیم که چرخۀ بازرسی و تطبیق به ما اجازه می دهد که نتایج کار هر دو هفته فقط دو و نیم درصد نسبت به دو هفته قبل بهبود ایجاد کنیم . بنابراین برای ده کمپین بازاریابی که بر اساس تفکر اجایل و پیاده سازی اجایل مارکتینگ به نتایج زیر خواهیم رسید . اعداد نوشته شده در مقابل هر کمپین مشخص کنندۀ MQL به دست آمده است :

کمپین شماره ۱ ( دو هفته اول بعد از پیاده سازی اجایل مارکتینگ ) : ۲۰۰

کمپین شماره ۲ ( دو هفته دوم بعد از پیاده سازی اجایل مارکتینگ ) : ۲۰۵

کمپین شماره ۳ ( دو هفته سوم بعد از پیاده سازی اجایل مارکتینگ ) : ۲۱۰

کمپین شماره ۴ ( دو هفته چهارم بعد از پیاده سازی اجایل مارکتینگ ) : ۲۱۵

کمپین شماره ۵ ( دو هفته پنجم بعد از پیاده سازی اجایل مارکتینگ ) : ۲۲۰

کمپین شماره ۶ ( دو هفته ششم بعد از پیاده سازی اجایل مارکتینگ ) : ۲۲۵

کمپین شماره ۷ ( دو هفته هفتم بعد از پیاده سازی اجایل مارکتینگ ) : ۲۳۱

کمپین شماره ۸ ( دو هفته هشتم بعد از پیاده سازی اجایل مارکتینگ ) : ۲۳۷

کمپین شماره ۹ ( دو هفته نهم بعد از پیاده سازی اجایل مارکتینگ ) : ۲۴۳

کمپین شماره ۱۰ ( دو هفته دهم بعد از پیاده سازی اجایل مارکتینگ ) : ۲۴۹

به احتمال زیاد متوجه تاثیر پیاده سازی اجایل مارکتینگ شدید .

این افزایش در هر کمپین مبتنی بر اجایل مارکتینگ مشاهده خواهد شد و طبیعتا در خصوص بهبود برآوردهای خود محافظه کار هستیم و به این معنی است که فرآیند پیاده سازی اجایل مارکتینگ با قرار دادن متناوب تبلیغات ما و در نتیجه محصولات و خدمات ما در دید مشتریان فرصت های بیشتر و نتایج بهتری را برای ما به ارمغان خواهد آورد .

ارزش اجایل ( چابک ) در دلارهای واقعی

برای گام آخر اجازه بدهید که ببینیم آیا به دلار واقعی می رسیم .

برای کسانی که در دنیای B2C هستند ، می توانیم  MQL به دست آمده را به فروش های واقعی تبدیل کنیم . برای گرد کردن اعداد و تسهیل ، تصور کنیم که هر کمپین اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) جدید ما ، ۱۰۰۰۰ دلار فروش جدید ایجاد می کند . وقتی تعداد کمیپن های ما از ۶ کمپین بازاریابی معمولی به ۲۶ کمپین دو هفته ای اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) در سال افزایش پیدا کرده است . یعنی ۲۰ کمپین جدید که هر کدام ۱۰۰۰۰ دلار فروش جدید و در نتیجه مجموعاً ۲۰۰۰۰۰ دلار فروش ایجاد می کند .

برای دوستان ما در دنیای B2B ما میانگین ارزش دلاری هر MQL را برای محاسبه باید بدانیم . ولی با یک عدد فرضی محاسبات را انجام می دهیم .

اجازه دهید محافظه کارانه موضوع را بررسی کنیم و میانگین ارزش دلاری هر MQL را ۲۵۰ دلار در نظر بگیریم . اگر خاطرتان باشد ، MQL به دست آمده توسط تیم اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) ۴۰۰۰ تا بیشتر از بازاریابی سنتی است که باید از ایشان بابت این افزایش سرعت عملیات و تعداد تشکر کرد که باعث تولید ۱۰۰۰۰۰۰ دلار درآمد بیشتر شدند . بله ۱۰۰۰۰۰۰ دلار بیشتر که باعث می شود دوره های آموزشی اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) و دریافت سرویس های مربی گری در این حوزه را تبدیل به یک معاملۀ پر سود برای شما می کند . اینطور نیست ؟

 

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , ,

دیدگاهتان را بنویسید