فعالیت های با اثربخشی بیشتر و پاسخ اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک )

نیاز چهارم از نیازهای یک کسب و کار در حوزۀ مارکتینگ ، شناسایی و اولویت بندی سریع تر فعالیت های با اثربخشی بیشتر است . عموماً هر کسب و کار سلسله فعالیت هایی را انجام می دهد و طبیعی است که تعدادی از آنها در مسیر رشد و توسعۀ کسب و کار اثر مثبت کمتر یا حتی اثر منفی داشته باشند . اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) کمک می کند که این نوع فعالیت ها به سرعت شناسایی شوند و کسب و کار آنها را حذف یا اصلاح کند تا به اثر بخشی مطلوب برسند . اگر شناسایی فعالیت ها با اثر بخشی کمتر یا منفی به سرعت انجام نشود ، عملا منابع محدود کسب و کار را هدر خواهند داد و خود نیز در میان مدت و بلند مدت حتی تبدیل به یک نوع فرهنگ سازمانی شوند و در نتیجه حذف یا اصلاح آنها به یک چالش در کسب و کار تبدیل شوند . طبق نشر سنجی workfront  در آمریکا ، ۸۸% کسب و کارهایی که از اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) استفاده نمی کنند ، اعلام کرده اند که یافتن راهی برای اولویت بندی کارها بر اساس اثربخشی بیشتر اولویت آنهاست . در مقابل ۸۸% کسب و کارهایی که از اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) استفاده می کنند ، اذعان می کنند که توانسته اند فعالیت های مهم تر بر اساس اثربخشی بیشتر را با سرعت و دقت شناسایی کنند .

اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) می تواند جلوی هدر رفتن منابع کسب و کار برای فعالیت های بی اهمیت یا کم اثر را بگیرد و کسب و کار را در مسیر درستی هدایت کند .

 

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , ,

دیدگاهتان را بنویسید