منشور کار تیمی برای اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) – پایان

منشور کار تیمی برای اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) – پایان

ترجمه و تالیف ( با اندکی تغییرات ) : آیدین افشار

لینک قسمت اول مقاله

لینک قسمت دوم مقاله

لینک قسمت سوم مقاله

 

کارهایی که نباید انجام شوند

« منشور کار تیمی » به همان میزان که به این می پردازد که چه کارهایی را باید انجام دهیم ، به این نکته هم توجه دارد که چه کارهایی را قطعاً نباید انجام دهیم .

مثال :

  • ما اطلاع رسانی در خصوص وضعیت پروژه را به تعویق نمی اندازیم و غالباً و خیلی سریع آن را به اشتراک می گذاریم .
  • ما صرفاً افکار و آرزوهای خودمان را در کار در نظر نمی گیریم ، بلکه بر اساس اطلاعات کار می کنیم و بر اساس آنها تصمیم می گیریم .

همراه با عناصر اصلی « منشور کار تیمی » می توانید مواردی را که احساس می کنید درست هستند نیز در نظر بگیرید . هر چیزی که برای حرکت دادن روحیۀ تیم به سمت بهتر شدن ، ایجاد ثبات و افزایش تمرکز تیم مفید باشد ، می توانید به « منشور کار تیمی » اضافه کنید و باید با آغوش باز از آنها استقبال کنید تا به قسمتی از « منشور کار تیمی »  شما تبدیل شوند . عناصر دیگری که ممکن است شما به « منشور کار تیمی » خودتان اضافه کنید به نوع تیم و کارتان بستگی دارد .

ارزیابی :

در خصوص اینکه شرایط چه در سطح تیمی و چه در سطح فردی ، مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت ، توافق کنید . یک تعریف جامع و شفاف برای عملکرد خوب و ایده آل داشته باشید تا به گروه شما کمک کند که بتوانند تشخیص دهند که موفقیت و شکست در این حوزه به چه شکلی است . با این روش به تیم

کمک می کنید تا با سرعت بیشتری رشد کند و بیشتر از گذشته بر روی تحویل کارهای مهمی که باید انجام دهند متمرکز شوند .

 

بودجه :

شناسایی محدودیت های مربوط به منابع شما و همچنین درک خوب از توانایی های تیم ، می تواند به شما کمک کند تا به جای صرف کردن وقت با ارزش خود بر روی ایده هایی که تا یکسال زمان شما را خواهند گرفت ، کارها را با منطق و فاکتورهای بیشتر و مناسب تری اولویت بندی کنید .

 

ذینفعان :

فلسفۀ اجایل ( چابک ) به طور کلی بر مشتری محوری استوار است و به این دلیل است که مشتریان ما ، هدف اصلی تیم اجایل ( چابک ) هستند . « منشور کار تیمی » جای مناسبی است که بتوانید مشتری واقعی را چه در سطح داخلی و چه در سطح خارجی تعریف کنید . تیم فروش ، مدیر عامل ، سایر دپارتمانها ، شرکا و همچنین تاثیرگذاران خارجی را در نظر بگیرید . در تیم یک لیست ایجاد کنید و زمانی که ذینفعان بر اساس تمرکز فعلی تیم ، تغییر می کنند ، لیستان را به روز کنید .

« منشور کار تیمی » می تواند بسیار مفصل باشد و برای پشتیبانی از تمام مواردی که برای تیم مهم است ، ساخته شود و یا می تواند بسیار ساده و فقط شامل برخی نکات اساسی باشد که فقط تیم را در مسیر تعیین شده نگهدارد .

« منشور کار تیمی » می تواند همه جا حضور داشته باشد ، بر روی وایتبرد ، پوسترهایی بر روی دیوار ، نوشته هایی بر روی میز کار و یا فایلهایی در کامپیوتر های ما .

چیزهایی که ما یافته ایم صرفاً یک قالب یا لیستی از عناصر مورد نیاز نیست ، بلکه مواردی هستند که تیم از ابتدا نسبت به آنها احترام می گذارد و آنها را از ابتدا به وجود می آورد .

 

 

پایان

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , ,

دیدگاهتان را بنویسید