مزایای اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) ، آمارهایی که لازم است بدانید – قسمت سوم

مزایای اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) ، آمارهایی که لازم است بدانید – قسمت سوم

مزایای اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) ، آمارهایی که لازم است بدانید – قسمت سوم ترجمه و تالیف ( با اندکی تغییرات ) : آیدین افشار لینک قسمت اول مقاله لینک قسمت دوم مقاله مزایای فسلفۀ اجایل در خارج از مارکتینگ ( بازاریابی ) قبل از اینکه به بررسی این موضوع بپردازیم که شماRead more about مزایای اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) ، آمارهایی که لازم است بدانید – قسمت سوم[…]

اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) ، مزایا و آمارهایی که لازم است بدانید – قسمت دوم

اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) ، مزایا و آمارهایی که لازم است بدانید – قسمت دوم

اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) ، مزایا و آمارهایی که لازم است بدانید – قسمت دوم ترجمه و تالیف ( با اندکی تغییرات ) : آیدین افشار لینک قسمت اول مقاله تیم های اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) خوشحال تر هستند . تنها تاثیر به کار گیری فلسفۀ اجایل ( چابک ) ،Read more about اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) ، مزایا و آمارهایی که لازم است بدانید – قسمت دوم[…]

اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) ، مزایا و آمارهایی که لازم است بدانید – قسمت اول

اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) ، مزایا و آمارهایی که لازم است بدانید – قسمت اول

اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) ، مزایا و آمارهایی که لازم است بدانید – قسمت اول ترجمه و تالیف ( با اندکی تغییرات ) : آیدین افشار لینک قسمت دوم مقاله لینک قسمت سوم مقاله این مقاله بر اساس آمارهای ماه آوریل ۲۰۲۰ به روز شده است . اگر در فکر پیاده سازی فلسفۀRead more about اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) ، مزایا و آمارهایی که لازم است بدانید – قسمت اول[…]

منشور کار تیمی برای اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) – پایان

منشور کار تیمی برای اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) – پایان

منشور کار تیمی برای اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) – پایان ترجمه و تالیف ( با اندکی تغییرات ) : آیدین افشار لینک قسمت اول مقاله لینک قسمت دوم مقاله لینک قسمت سوم مقاله   کارهایی که نباید انجام شوند « منشور کار تیمی » به همان میزان که به این می پردازد کهRead more about منشور کار تیمی برای اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) – پایان[…]

منشور کار تیمی برای اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) – قسمت سوم

منشور کار تیمی برای اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) – قسمت سوم

منشور کار تیمی برای اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) – قسمت سوم ترجمه و تالیف ( با اندکی تغییرات ) : آیدین افشار لینک قسمت اول مقاله لینک قسمت دوم مقاله عناصر « منشور کار تیمی » برای تیم اجایل ( چابک ) شما حالا که شما می دانید « منشور کار تیمی »Read more about منشور کار تیمی برای اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) – قسمت سوم[…]

« منشور کار تیمی » برای اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) – قسمت دوم

« منشور کار تیمی » برای اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) – قسمت دوم

« منشور کار تیمی » برای اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) – قسمت دوم ترجمه و تالیف ( با اندکی تغییرات ) : آیدین افشار لینک قسمت اول مقاله حال به توضیح هر یک از خصوصیات یک « منشور کار تیمی » کامل می پردازیم . بهنگام و به موقع تهیه شود . باRead more about « منشور کار تیمی » برای اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) – قسمت دوم[…]

« منشور کار تیمی » برای اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) – قسمت اول

« منشور کار تیمی » برای اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) – قسمت اول

« منشور کار تیمی » برای اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) ترجمه و تالیف ( با اندکی تغییرات ) : آیدین افشار   هنگامی که گروهی از انسان ها برای اولین بار تصمیم می گیرند به شکل ابتکاری و تیمی همکاری کنند ، به خاطر اینکه بتوانند کشف کنند که چگونه در یک مسیرRead more about « منشور کار تیمی » برای اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) – قسمت اول[…]

اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) ، نیاز واقعی کسب و کار

اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) ، نیاز واقعی کسب و کار

  اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) یک رویکرد نوین مدیریتی است که با در نظر گرفتن جنبه های بسیاری از فرآیند مارکتینگ ( بازاریابی ) و با نگاه و توجه ویژه به اعضای تیم های مارکتینگ ( بازاریابی ) به کسب و کار کمک می کند تا از منابع محدود خود استفادۀ موثرتری داشتهRead more about اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) ، نیاز واقعی کسب و کار[…]

نرخ بازگشت سرمایۀ اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) – پایان

نرخ بازگشت سرمایۀ اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) – پایان

نرخ بازگشت سرمایۀ اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) ترجمه و تالیف ( با اندکی تغییرات ) : آیدین افشار لینک قسمت اول مقاله لینک قسمت دوم مقاله چگونه فلسفۀ اجایل ( چابک ) باعث می شود که بازاریابی ارزشمندتر شود زمانی که تیم های بازاریابی از چهارچوب اسکرام ، کانبان یا ترکیب هر دوRead more about نرخ بازگشت سرمایۀ اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) – پایان[…]

نرخ بازگشت سرمایۀ اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) – قسمت دوم

نرخ بازگشت سرمایۀ اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) – قسمت دوم

نرخ بازگشت سرمایۀ اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) ترجمه و تالیف ( با اندکی تغییرات ) : آیدین افشار لینک قسمت اول مقاله لینک قسمت سوم مقاله هزینه بالای خروج کارکنان مطابق گزارشی از مرکز پیشرفت آمریکا ، که بررسی بر روی مجموعه ای از یازده مقاله تحقیقاتی را که در طی پانزده سالRead more about نرخ بازگشت سرمایۀ اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) – قسمت دوم[…]