ایجاد نتایج سریع تر در مشتری محوری و پاسخ اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک )

ایجاد نتایج سریع تر در مشتری محوری و پاسخ اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک )

مشتری محوری رکن اساسی هر کسب و کاری است . در دنیای امروز فی الواقع رقابت بر تصاحب و نگهداشت مشتری است و بسیاری از عوامل خطی و غیر خطی بر این رکن تاثیر می گذارد . زمانی که یک کسب و کار به وجود می آید ، مشتریان و مشتری محوری کسب و کارRead more about ایجاد نتایج سریع تر در مشتری محوری و پاسخ اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک )[…]

فعالیت های با اثربخشی بیشتر و پاسخ اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک )

فعالیت های با اثربخشی بیشتر و پاسخ اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک )

نیاز چهارم از نیازهای یک کسب و کار در حوزۀ مارکتینگ ، شناسایی و اولویت بندی سریع تر فعالیت های با اثربخشی بیشتر است . عموماً هر کسب و کار سلسله فعالیت هایی را انجام می دهد و طبیعی است که تعدادی از آنها در مسیر رشد و توسعۀ کسب و کار اثر مثبت کمترRead more about فعالیت های با اثربخشی بیشتر و پاسخ اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک )[…]

بهره وری بیشتر در بازاریابی و پاسخ اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک )

بهره وری بیشتر در بازاریابی و پاسخ اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک )

نیاز سوم کسب و کار در حوزۀ مارکتینگ ( بازاریابی ) که به عامل سرعت وابستگی زیادی دارد ، فاکتور بهره وری در طراحی و پیاده سازی پروژه های بازاریابی است . طبیعتا هر کسب و کار منابع محدودی به لحاظ مالی و لجستیکی در اختیار دارد و بهره وری عنصر تعیین کننده ای درRead more about بهره وری بیشتر در بازاریابی و پاسخ اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک )[…]

تطبیق و پاسخ دهی سریع تر به تغییرات و پاسخ اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک )

تطبیق و پاسخ دهی سریع تر به تغییرات و پاسخ اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک )

یکی دیگر از نیازهای کلیدی یک کسب و کار که وابستگی کامل به عامل سرعت دارد ، تطبیق و پاسخ دهی سریع تر به تغییرات بازار یا مشتری است . همه می دانیم که فاکتورهای بازار به صورت لحظه ای در حال تغییر هستند و زمانی که یک کسب و کار توانایی واکنش سریع بهRead more about تطبیق و پاسخ دهی سریع تر به تغییرات و پاسخ اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک )[…]

حضور سریع تر در بازار و پاسخ اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک )

حضور سریع تر در بازار و پاسخ اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک )

از سری نیازهای کلیدی یک کسب و کار که وابستگی کامل به عامل سرعت دارد ، حضور و معرفی سریع تر محصول یا خدمات به بازار است . این نکته از این منظر قابل بررسی است که همۀ کسب و کارها یا در تکاپو برای حفظ سهم خود از بازار هستند و یا در حالRead more about حضور سریع تر در بازار و پاسخ اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک )[…]

نیازهای یک کسب و کار در حوزۀ مارکتینگ و پاسخ اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک )

نیازهای یک کسب و کار در حوزۀ مارکتینگ و پاسخ اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک )

هر کسب و کار برای رسیدن به اهدافش ، لازم هست که اصولی را رعایت کند و به سرعت بتواند شرایط بازار را بررسی و اقدام مناسب را عملیاتی کند . « سرعت » به معنی واقعی کلمه شاید مهمترین یا یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در موفقیت یک کسب و کار است .Read more about نیازهای یک کسب و کار در حوزۀ مارکتینگ و پاسخ اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک )[…]

اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) چیست ؟

اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) چیست ؟

اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) مجموعه ای از مفاهیم و نگرش های منعطف است که برای پاسخ دادن به درخواست های مشتری یا بازار که غیر قطعی و همواره در حال تغییر است ، طراحی شده است . بازاریابی چابک ، پروژه های بزرگ بازاریابی را به تکه های کوچک تبدیل می کند .Read more about اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) چیست ؟[…]