دسته: ویدئوهای رایگان

ایجاد نتایج سریع تر در مشتری محوری و پاسخ اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک )

مشتری محوری رکن اساسی هر کسب و کاری است . در دنیای امروز فی الواقع رقابت بر تصاحب و نگهداشت مشتری است و بسیاری از عوامل خطی و غیر خطی بر این رکن تاثیر می گذارد . زمانی که یک کسب و کار به وجود می آید ، مشتریان و مشتری محوری کسب و کار است که موفقیت یا شکست آن را تعیین می کند . اگر کسب و کار در مسیر حرکت خود برای تحویل سریع محصول یا خدمات با کیفیت خود به مشتری ، نتواند سیاست های اصولی تعریف کند ، با عوارض جدی و جبران ناپذیری که به حذف از بازار هم می انجامد ، رو به رو خواهد شد . به بیان دیگر کسب و کار وابستگی کامل به میزان رضایتمندی مشتری از سرعت و دقت در تحویل دهی محصول مورد نظر دارد .

طبق نظرسنجی شرکت workfront در آمریکا ، ۸۹% کسب و کارهایی که از اجایل مارکتینگ ( بازاریابی ) چابک استفاده نمی کنند ، اعلام کرده اند که تحویل سریعتر محصول مورد نظر مشتری یک اولویت است . در مقابل ۸۰% کسب و کارهایی که از اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) استفاده می کنند ، اعلام کرده اند که به اهداف خود در افزایش سرعت و کیفیت تحویل دهی محصول مورد نظر مشتری ، رسیده اند .

اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) یک حرکت همه جانبه است و به کسب و کار کمک می کند که با سرعت و دقت بیشتری بتواند نیازهای بازار و مشتریان را شناسایی کند و با سرعت و دقت بیشتری به آنها پاسخ دهد .

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , ,

فعالیت های با اثربخشی بیشتر و پاسخ اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک )

نیاز چهارم از نیازهای یک کسب و کار در حوزۀ مارکتینگ ، شناسایی و اولویت بندی سریع تر فعالیت های با اثربخشی بیشتر است . عموماً هر کسب و کار سلسله فعالیت هایی را انجام می دهد و طبیعی است که تعدادی از آنها در مسیر رشد و توسعۀ کسب و کار اثر مثبت کمتر یا حتی اثر منفی داشته باشند . اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) کمک می کند که این نوع فعالیت ها به سرعت شناسایی شوند و کسب و کار آنها را حذف یا اصلاح کند تا به اثر بخشی مطلوب برسند . اگر شناسایی فعالیت ها با اثر بخشی کمتر یا منفی به سرعت انجام نشود ، عملا منابع محدود کسب و کار را هدر خواهند داد و خود نیز در میان مدت و بلند مدت حتی تبدیل به یک نوع فرهنگ سازمانی شوند و در نتیجه حذف یا اصلاح آنها به یک چالش در کسب و کار تبدیل شوند . طبق نشر سنجی workfront  در آمریکا ، ۸۸% کسب و کارهایی که از اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) استفاده نمی کنند ، اعلام کرده اند که یافتن راهی برای اولویت بندی کارها بر اساس اثربخشی بیشتر اولویت آنهاست . در مقابل ۸۸% کسب و کارهایی که از اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) استفاده می کنند ، اذعان می کنند که توانسته اند فعالیت های مهم تر بر اساس اثربخشی بیشتر را با سرعت و دقت شناسایی کنند .

اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) می تواند جلوی هدر رفتن منابع کسب و کار برای فعالیت های بی اهمیت یا کم اثر را بگیرد و کسب و کار را در مسیر درستی هدایت کند .

 

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , ,

بهره وری بیشتر در بازاریابی و پاسخ اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک )

نیاز سوم کسب و کار در حوزۀ مارکتینگ ( بازاریابی ) که به عامل سرعت وابستگی زیادی دارد ، فاکتور بهره وری در طراحی و پیاده سازی پروژه های بازاریابی است . طبیعتا هر کسب و کار منابع محدودی به لحاظ مالی و لجستیکی در اختیار دارد و بهره وری عنصر تعیین کننده ای در استفادۀ بهینه از این منابع محدود است . زمانی که یک کسب و کار بتواند بهره وری خود را به نحو مطلوب افزایش دهد ، این افزایش بهره وری به اشکال مختلف اثرات مثبت خود را در کسب و کار نشان خواهد داد . کسب و کار باید بتواند منابع محدود خود را به نحو مطلوبی به کار گیرد . سرعت ایده آل بکارگیری این منابع محدود برای رسیدن به بهره وری بیشتر ، موضوعی است که شرایط کنونی اقتصاد و تجارت جهان می طلبد . هر چقدر سرعت و دقت بکارگیری منابع بالاتر باشد ، به همان نسبت بهره وری نیز افزایش خواهد یافت . طبق نظرسنجی شرکت workfront در آمریکا ، ۹۶% کسب و کارهایی که از اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) استفاده نمی کردند ، اعلام کرده اند که افزایش بهره وری تیم هایشان یک اولویت است . در مقابل ، ۸۷% کسب و کارهایی که از اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) استفاده می کنند ، اذعان می کنند که بهره وری تیم هایشان با پیاده سازی اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) افزایش یافته است .

فعالیت های مارکتینگ و کمپین های بازاریابی ، مصرف کنندۀ منابع هستند و اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) این قدرت را به کسب و کار می دهد تا با سرعت بیشتری حداکثر استفاده را از منابع محدود خود داشته باشد .

 

 

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , ,

تطبیق و پاسخ دهی سریع تر به تغییرات و پاسخ اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک )

یکی دیگر از نیازهای کلیدی یک کسب و کار که وابستگی کامل به عامل سرعت دارد ، تطبیق و پاسخ دهی سریع تر به تغییرات بازار یا مشتری است . همه می دانیم که فاکتورهای بازار به صورت لحظه ای در حال تغییر هستند و زمانی که یک کسب و کار توانایی واکنش سریع به این تغییرات را نداشته باشد ، با عواقب بعضا جبران ناپذیر رو به رو خواهد شد . اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) باعث می شود که کسب و کار با چابکی و سرعت بیشتری این تغییرات را شناسایی و خود را با تغییرات به وجود آمده تطبیق دهد . در حقیقت اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) مانند سیستم دنده و گیربکس اتومبیل وارد عمل می شود و سرعت و قدرت مناسب را برای کسب و کار فراهم می آورد . طبق نظرسنجی شرکت workfront در آمریکا ، ۹۱% شرکت هایی که از اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) استفاده نمی کنند ، اعلام کرده اند که ایجاد توانایی و قابلیت تطبیق با تغییرات با سرعت و دقت و به صورت موثر ، برایشان یک اولویت است . در مقابل ۹۳% شرکت هایی که از اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) استفاده می کنند ، اذعان می کنند که این متدلوژی به آنها کمک می کند تا با تغییرات با سرعت و دقت و به شکل موثر سازگار شوند و راهکارهای مناسب را طراحی و عملیاتی کنند .

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , ,

حضور سریع تر در بازار و پاسخ اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک )

از سری نیازهای کلیدی یک کسب و کار که وابستگی کامل به عامل سرعت دارد ، حضور و معرفی سریع تر محصول یا خدمات به بازار است . این نکته از این منظر قابل بررسی است که همۀ کسب و کارها یا در تکاپو برای حفظ سهم خود از بازار هستند و یا در حال اجرای برنامه هایی برای تصاحب سهم بیشتر از بازار . در هر دو حالت باید با چابکی و چالاکی حضور خود را در بازار تثبیت یا اعلام کنند . اگر مجموعۀ مارکتینگ یک کسب و کار ، این موضوع را مد نظر قرار ندهد قطعا در یک بازۀ زمانی کوتاه سهم موجود در بازار را هم از دست خواهد داد و بازپس گیری آن هم کاری بسیار دشوار خواهد بود .

طبق بررسی های به عمل آمده توسط شرکت workfront  در آمریکا ، ۸۸% کسب و کار هایی که از متدلوژی اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) استفاده نمی کردند ، اعلام کرده اند که بهبود سرعت حضور در بازار اولویتشان است و در مقابل ۹۳% کسب و کار هایی که از متدلوژی اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) استفاده می کردند ، اعلام کرده اند که پیاده سازی متدلوژی اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) باعث بهبود سرعت عملکردشان در توسعه و تولید ایده ها و کمپین های بازاریابی شده است .

فراگیری ، فرهنگ سازی و پیاده سازی  اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) در عصر حاضر یک نیاز واقعی و غیر قابل انکار است تا کسب و کار ها بتوانند هم سهمی مناسب از بازار را به دست آوردند و هم بتوانند سهم خود را در بازار حفظ کنند .

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , ,

نیازهای یک کسب و کار در حوزۀ مارکتینگ و پاسخ اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک )

هر کسب و کار برای رسیدن به اهدافش ، لازم هست که اصولی را رعایت کند و به سرعت بتواند شرایط بازار را بررسی و اقدام مناسب را عملیاتی کند .

« سرعت » به معنی واقعی کلمه شاید مهمترین یا یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در موفقیت یک کسب و کار است .

به قول فیلیپ کاتلر یکی از بزرگان مارکتینگ ، ما در دوره ای زندگی می کنیم که مجبور هستیم با سرعت بیشتری بدویم تا بتوانیم در جای فعلی خود باقی بمانیم .

فلسفۀ اجایل و پیاده سازی اجایل مارکتینگ یا بازاریابی چابک کمک می کند تا کسب و کار با سرعت بسیار بیشتری به اهداف خودش برسد و بتواند خود را با تغییرات اکثرا غیر قابل پیشبینی ، شدید و سریع سازگار کند تا در نهایت حاشیۀ سود و حیات خود را حفظ و تضمین کند .

پنج تا از نیازهای کلیدی کسب و کار در حوزۀ مارکتینگ عبارتند از :

  • حضور سریع تر در بازار
  • تطبیق و پاسخ دهی سریع تر
  • بهره وری بیشتر
  • شناسایی و اولویت بندی سریع تر فعالیت های با اثربخشی بیشتر
  • ایجاد نتایج سریع تر در مشتری محوری

متدلوژی اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) و چهارچوب پیاده سازی آن باعث می شود در هر کدام از این نیازها اثرات مثبت بزرگی ایجاد شود و نتایج ارزندۀ آن در موفقیت بازاریابی و در نتیجه کسب و کار به وضوح مشاهده شود .

در پنج ویدئوی بعدی به بررسی این نیازهای کلیدی و تاثیرات اجایل مارکتینگ بر هر یک از آنها بر اساس آمار و ارقام خواهم پرداخت .

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , ,

اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) چیست ؟

اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) مجموعه ای از مفاهیم و نگرش های منعطف است که برای پاسخ دادن به درخواست های مشتری یا بازار که غیر قطعی و همواره در حال تغییر است ، طراحی شده است .

بازاریابی چابک ، پروژه های بزرگ بازاریابی را به تکه های کوچک تبدیل می کند .

اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) بر تکمیل تدریجی و افزایشی فعالیت های بازاریابی به شکل چابک و سریع تکیه می کند و مبنای آن گام های کوچک برای تیم های خود-سازمانده در طی یک اسپرینت بازاریابی است .

این تیم ها در طی یک اسپرینت به صورت مداوم ملاقات می کنند ، بر روی نتایج تمرکز دارند و از این نتایج می آموزند تا خود را تطبیق دهند و در تکرارها و فازهای بعدی ، چرخه های « اصلاح مداوم و تکرار » ایجاد کنند .

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , ,