برچسب: اسکرام

فعالیت های با اثربخشی بیشتر و پاسخ اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک )

نیاز چهارم از نیازهای یک کسب و کار در حوزۀ مارکتینگ ، شناسایی و اولویت بندی سریع تر فعالیت های با اثربخشی بیشتر است . عموماً هر کسب و کار سلسله فعالیت هایی را انجام می دهد و طبیعی است که تعدادی از آنها در مسیر رشد و توسعۀ کسب و کار اثر مثبت کمتر یا حتی اثر منفی داشته باشند . اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) کمک می کند که این نوع فعالیت ها به سرعت شناسایی شوند و کسب و کار آنها را حذف یا اصلاح کند تا به اثر بخشی مطلوب برسند . اگر شناسایی فعالیت ها با اثر بخشی کمتر یا منفی به سرعت انجام نشود ، عملا منابع محدود کسب و کار را هدر خواهند داد و خود نیز در میان مدت و بلند مدت حتی تبدیل به یک نوع فرهنگ سازمانی شوند و در نتیجه حذف یا اصلاح آنها به یک چالش در کسب و کار تبدیل شوند . طبق نشر سنجی workfront  در آمریکا ، ۸۸% کسب و کارهایی که از اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) استفاده نمی کنند ، اعلام کرده اند که یافتن راهی برای اولویت بندی کارها بر اساس اثربخشی بیشتر اولویت آنهاست . در مقابل ۸۸% کسب و کارهایی که از اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) استفاده می کنند ، اذعان می کنند که توانسته اند فعالیت های مهم تر بر اساس اثربخشی بیشتر را با سرعت و دقت شناسایی کنند .

اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) می تواند جلوی هدر رفتن منابع کسب و کار برای فعالیت های بی اهمیت یا کم اثر را بگیرد و کسب و کار را در مسیر درستی هدایت کند .

 

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , ,

نرخ بازگشت سرمایۀ اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) – پایان

نرخ بازگشت سرمایۀ اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک )

ترجمه و تالیف ( با اندکی تغییرات ) : آیدین افشار

لینک قسمت اول مقاله

لینک قسمت دوم مقاله

چگونه فلسفۀ اجایل ( چابک ) باعث می شود که بازاریابی ارزشمندتر شود

زمانی که تیم های بازاریابی از چهارچوب اسکرام ، کانبان یا ترکیب هر دو استفاده می کنند . بسیاری از تیم های اجایل مارکتینگ به این نتیجه می رسند که می توانند پروژه های بازاریابی خود را هر دو هفته به نتیجه برسانند . پس بهتر است ما هم از این معیارها استفاده کنیم .

اگر خیلی سخاوتمند باشیم ، می توانیم فرض کنیم که یک تیم بازاریابی پیش از پیاده سازی فلسفۀ اجایل ( چابک ) ، هر دو ماه یک بار یک کارزار بازاریابی را به نتیجه می رساند که البته برای بسیاری از تیم ها انجام کار با این سرعت هم امکان پذیر نیست .

اگر ما بتوانیم هر دورۀ دو ماهه را به یک دورۀ دو هفته ای تبدیل کنیم ، در کل سال ما می توانیم ۲۶ کمپین بازاربابی را به نتیجه برسانیم و این در مقابل فقط ۶ کمپین در سال ، ۲۰ کمپین بازاریابی بیشتر خواهد بود .

این یک افزایش ۴۰۰ درصدی در راندمان است و در نتیجه باید نسبت به بهبود زیاد نرخ بازگشت سرمایۀ بازاریابی بسیار امیدوار باشیم .

در اینجا مفهومی را باید بشناسیم و تعریف کنیم . Marketing Qualified Lead یا MQL به معنی یک سرنخ ارزشمند بازاریابی است و این نکته را می رساند که شما از مشتریان بالقوه خود چه تعداد سرنخ با کیفیت به دست آورده اید که قابلیت تبدیل شدن به یک فروش موفق را دارند .

حال اگر تیم های ما پیش از پیاده سازی فلسفه اجایل از هر کمپین بازاریابی تعداد MQL به دست آمده ۲۰۰ باشد و هر سال فقط ۶ کمپین بازاریابی به سرانجام برساندند ، در کل سال تعداد MQL به دست آمده ۱۲۰۰ خواهد بود .

در نقطه مقابل و در مقام مقایسه ، تیم اجایل مارکتینگ در یک سال ۲۶ کمپین اجرا می کند و در هر کمپین هم تعداد MQL ، ۲۰۰ باشد ، در یکسال ۵۲۰۰ ، تعداد MQL به دست آمده بدون افزایش بودجه یا خواهد بود . به عبارت دیگر این دست آورد به معنی به دست آوردن ۴۰۰۰ سرنخ ارزشمند از مشتریان بالقوۀ با کیفیت است که همگی فقط با یکبار پرداخت هزینۀ یادگیری اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) است .

 

ارزش تکرارهای اجایل ( چابک )

می دانیم که اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) صرفاً در خصوص سرعت نیست . به خاطر داشته باشید که ۴۷% تیم های اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) اعلام کرده اند که با پیاده سازی فلسفه اجایل در واقعیت کیفیت کارشان نیز افزایش پیدا کرده است .

از دلایل اصلی این اتفاق به قدرت « تکرار » بر می گردد .

اجایل مارکتینگ - بازاریابی چابک

اجایل مارکتینگ – بازاریابی چابک

زمانی که تیم اجایل مارکتینگ کاری را تحویل می دهد ، یک توقف برای بررسی ، سازگاری و بهبود در دو جبهه انجام می دهند ، بهبود فرآیند و بهبود کاری که آن فرآیند تولید می کند . این به معنی آن است که هر کمپین که توسط تیم اجایل مارکتینگ انجام می شود ، نسبت به کمپین قبل بهبودی ولو کم یافته است .

اجازه دهید که به مثال کمپین های دو هفته ای برگردیم . در حقیقت همان کمپین هایی که پیش از پیاده سازی فلسفه اجایل دو ماه زمان نیاز داشتند . در صورتی که ما روند بهبود نسبی نسبت به تکرار قبلی را نداشته باشیم ، در هر دو هفته تعداد MQL ایجاد شده فقط ۲۰۰ عدد خواهد بود . حال تصور کنیم که چرخۀ بازرسی و تطبیق به ما اجازه می دهد که نتایج کار هر دو هفته فقط دو و نیم درصد نسبت به دو هفته قبل بهبود ایجاد کنیم . بنابراین برای ده کمپین بازاریابی که بر اساس تفکر اجایل و پیاده سازی اجایل مارکتینگ به نتایج زیر خواهیم رسید . اعداد نوشته شده در مقابل هر کمپین مشخص کنندۀ MQL به دست آمده است :

کمپین شماره ۱ ( دو هفته اول بعد از پیاده سازی اجایل مارکتینگ ) : ۲۰۰

کمپین شماره ۲ ( دو هفته دوم بعد از پیاده سازی اجایل مارکتینگ ) : ۲۰۵

کمپین شماره ۳ ( دو هفته سوم بعد از پیاده سازی اجایل مارکتینگ ) : ۲۱۰

کمپین شماره ۴ ( دو هفته چهارم بعد از پیاده سازی اجایل مارکتینگ ) : ۲۱۵

کمپین شماره ۵ ( دو هفته پنجم بعد از پیاده سازی اجایل مارکتینگ ) : ۲۲۰

کمپین شماره ۶ ( دو هفته ششم بعد از پیاده سازی اجایل مارکتینگ ) : ۲۲۵

کمپین شماره ۷ ( دو هفته هفتم بعد از پیاده سازی اجایل مارکتینگ ) : ۲۳۱

کمپین شماره ۸ ( دو هفته هشتم بعد از پیاده سازی اجایل مارکتینگ ) : ۲۳۷

کمپین شماره ۹ ( دو هفته نهم بعد از پیاده سازی اجایل مارکتینگ ) : ۲۴۳

کمپین شماره ۱۰ ( دو هفته دهم بعد از پیاده سازی اجایل مارکتینگ ) : ۲۴۹

به احتمال زیاد متوجه تاثیر پیاده سازی اجایل مارکتینگ شدید .

این افزایش در هر کمپین مبتنی بر اجایل مارکتینگ مشاهده خواهد شد و طبیعتا در خصوص بهبود برآوردهای خود محافظه کار هستیم و به این معنی است که فرآیند پیاده سازی اجایل مارکتینگ با قرار دادن متناوب تبلیغات ما و در نتیجه محصولات و خدمات ما در دید مشتریان فرصت های بیشتر و نتایج بهتری را برای ما به ارمغان خواهد آورد .

ارزش اجایل ( چابک ) در دلارهای واقعی

برای گام آخر اجازه بدهید که ببینیم آیا به دلار واقعی می رسیم .

برای کسانی که در دنیای B2C هستند ، می توانیم  MQL به دست آمده را به فروش های واقعی تبدیل کنیم . برای گرد کردن اعداد و تسهیل ، تصور کنیم که هر کمپین اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) جدید ما ، ۱۰۰۰۰ دلار فروش جدید ایجاد می کند . وقتی تعداد کمیپن های ما از ۶ کمپین بازاریابی معمولی به ۲۶ کمپین دو هفته ای اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) در سال افزایش پیدا کرده است . یعنی ۲۰ کمپین جدید که هر کدام ۱۰۰۰۰ دلار فروش جدید و در نتیجه مجموعاً ۲۰۰۰۰۰ دلار فروش ایجاد می کند .

برای دوستان ما در دنیای B2B ما میانگین ارزش دلاری هر MQL را برای محاسبه باید بدانیم . ولی با یک عدد فرضی محاسبات را انجام می دهیم .

اجازه دهید محافظه کارانه موضوع را بررسی کنیم و میانگین ارزش دلاری هر MQL را ۲۵۰ دلار در نظر بگیریم . اگر خاطرتان باشد ، MQL به دست آمده توسط تیم اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) ۴۰۰۰ تا بیشتر از بازاریابی سنتی است که باید از ایشان بابت این افزایش سرعت عملیات و تعداد تشکر کرد که باعث تولید ۱۰۰۰۰۰۰ دلار درآمد بیشتر شدند . بله ۱۰۰۰۰۰۰ دلار بیشتر که باعث می شود دوره های آموزشی اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) و دریافت سرویس های مربی گری در این حوزه را تبدیل به یک معاملۀ پر سود برای شما می کند . اینطور نیست ؟

 

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , ,

بهره وری بیشتر در بازاریابی و پاسخ اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک )

نیاز سوم کسب و کار در حوزۀ مارکتینگ ( بازاریابی ) که به عامل سرعت وابستگی زیادی دارد ، فاکتور بهره وری در طراحی و پیاده سازی پروژه های بازاریابی است . طبیعتا هر کسب و کار منابع محدودی به لحاظ مالی و لجستیکی در اختیار دارد و بهره وری عنصر تعیین کننده ای در استفادۀ بهینه از این منابع محدود است . زمانی که یک کسب و کار بتواند بهره وری خود را به نحو مطلوب افزایش دهد ، این افزایش بهره وری به اشکال مختلف اثرات مثبت خود را در کسب و کار نشان خواهد داد . کسب و کار باید بتواند منابع محدود خود را به نحو مطلوبی به کار گیرد . سرعت ایده آل بکارگیری این منابع محدود برای رسیدن به بهره وری بیشتر ، موضوعی است که شرایط کنونی اقتصاد و تجارت جهان می طلبد . هر چقدر سرعت و دقت بکارگیری منابع بالاتر باشد ، به همان نسبت بهره وری نیز افزایش خواهد یافت . طبق نظرسنجی شرکت workfront در آمریکا ، ۹۶% کسب و کارهایی که از اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) استفاده نمی کردند ، اعلام کرده اند که افزایش بهره وری تیم هایشان یک اولویت است . در مقابل ، ۸۷% کسب و کارهایی که از اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) استفاده می کنند ، اذعان می کنند که بهره وری تیم هایشان با پیاده سازی اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) افزایش یافته است .

فعالیت های مارکتینگ و کمپین های بازاریابی ، مصرف کنندۀ منابع هستند و اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) این قدرت را به کسب و کار می دهد تا با سرعت بیشتری حداکثر استفاده را از منابع محدود خود داشته باشد .

 

 

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , ,

نرخ بازگشت سرمایۀ اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) – قسمت دوم

نرخ بازگشت سرمایۀ اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک )

ترجمه و تالیف ( با اندکی تغییرات ) : آیدین افشار

لینک قسمت اول مقاله

لینک قسمت سوم مقاله

هزینه بالای خروج کارکنان

مطابق گزارشی از مرکز پیشرفت آمریکا ، که بررسی بر روی مجموعه ای از یازده مقاله تحقیقاتی را که در طی پانزده سال منتشر شده اند ، انجام داده و به این نتیجه رسیده است که خروج یکی از کارکنان با مهارت بالا از شرکت ، معادل ۲۱۳% دستمزد سالیانۀ فرد خارج شده به شرکت هزینه تحمیل می شود .

بنابراین زمانی که شما یکی از متخصصین بازاریابی خودتان را با دستمزد سالیانه ۵۰۰۰۰ دلار ، از دست می دهید ، به صورت پیدا و پنهان برای شما هزینه ای معادل ۱۰۶۵۰۰ دلار خواهد داشت و با همین محاسبات خروج یک نیروی رده بالا با دستمزد سالیانه ۸۵۰۰۰ دلار ، هزینه ای معادل ۱۸۱۰۵۰ دلار ایجاد خواهد کرد .

قطعاً این اعداد شامل هزینه های بلند مدت به وجود آمده ناشی از رفتن نیرو با افکار و آموخته هایی که در سر دارد ، نمی شود . تجربیات و آموخته های کلاسیک و کاربردی و همچنین تجربیات به دست آمده در مدیریت روابط با مشتری از بین خواهد رفت . هر چند که تعیین ارزش دلاری برای این موضوعات کاری بسیار سخت است .

نکته آخر اینکه ، از دست دادن کارکنان بسیار گرانقیمت و نگهداشتن آنها بسیار مفید است .

اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) و رضایتمندی کارکنان

مطابق گزارشات مستقل دریافتی از سازمان ملی اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) و گزارشات مستقل دریافتی از تیم های اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) ، مشخص گردیده است که اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) رضایتمندی کارکنان را به طرز چشمگیری افزایش می دهد . در مرحلۀ اول ۳۵% از مصاحبه شوندگان در خصوص اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک )  گزارش دادند که اثر افزایش سطح روحیه تیم را به عنوان یکی از مزایای اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک )  مشاهده می کنند و وقتی میزان رضایت مندی و خوشحالی تیم های بازاریابی را از مدیریت کار سوال می کنیم ، تیم های اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) به احتمال زیاد می گویند روند کارشان به شکل عالی پیش می رود .

نکته دوم این است که تیم های مارکتینگ ( بازاریابی ) که به صورت مرتب و منظم میزان رضایتمندی و اشتغال کارکنان خود را اندازه گیری می کنند ، دستاوردهای ارزشمندی با پیروی از قوانین اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) به دست آورده اند . به عنوان مثال شرکت CA Technologies  بررسی های لازم را بر روی بازاریابان خود ، قبل و بعد از پیاده سازی اجایل مارکتینگ ( دیجیتال مارکتینگ ) انجام داده و نتایج ارزندۀ زیر را گزارش کرده است :

 • افزایش میزان علاقه مندی و پذیرش کار : ۶ امتیاز
 • افزایش افتخار به خاطر کار کردن در شرکت CA Technologies : 11 امتیاز
 • افزایش معرفی شرکت CA Technologies  به عنوان یک محل کار فوق العاده : ۳۱ امتیاز
 • افزایش میزان حضور و دخالت مناسب و موثر در تصمیم گیری های موثر بر کارشان : ۱۱ امتیاز
 • افزایش ارزش کار کردن در مقام یک کارمند : ۲۰ امتیاز

 

اندازه گیری تاثیر اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک )

با نگاهی دوباره به مثال های قبل ، باید بگوییم که تیم های بازاریابی سنتی ، به طور معمول در سال ۲ نفر از کارکنان خود را از دست می دهند . اگر میانگین دستمزد هر نفر را ۳۵۰۰۰ دلار در نظر بگیریم ، به معنی این است که این خروج از تیم بازاریابی هزینه ای معادل ۲۱۳% از ۳۵۰۰۰ دلار و معادل ۱۴۹۱۰۰ دلار ایجاد می کند .

اگر فقط ۱۰۰۰۰ دلار در خصوص آموزش اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) سرمایه گذاری شود ، می تواند جلوی خروج یکی از این افراد از تیم بازاریابی را بگیرد و این تاثیر را به نصف کاهش دهد و باعث می شود مبلغی معادل ۶۴۵۵۰ دلار ذخیره و صرفه جویی شود . ( به عبارت دیگر نصف مبلغ ۱۴۹۱۰۰ دلار منهای  ۱۰۰۰۰ دلار سرمایه گذاری برای آموزش بازاریابی چابک )

یک سرمایه گذاری بزرگتر معادل ۵۰۰۰۰ دلار یا بیشتر می تواند کل هزینه های خروج را از بین ببرد و حتی می تواند پس از پرداخت مبالغ مرتبط با آموزش مبلغی معادل ۹۹۱۰۰ دلار تاثیر مثبت ایجاد کند .

 

اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) و نرخ بازگشت سرمایه

اکنون بهتر است که بر اساس اعداد صحبت کنیم . اجازه دهید تاثیر احتمالی بالقوۀ سرمایه گذاری در آموزش اجایل مارکتینگ بررسی شود و بتوانیم نرخ بازگشت سرمایۀ قابل اندازه گیری از عملیات بازاریابی را محاسبه کنیم .

برای هدفی که ما داریم ، از نرخ بازگشت سرمایه ( ROI ) به عنوان یک اصطلاح عمومی استفاده می کنیم . این مفهوم بر اساس نوع فعالیتی که انجام می دهید ممکن است تغییر کند . به عنوان مثال اگر در حال بازاریابی محصول SaaS هستید تعداد اکانت های جدید یا بر اساس میزان فروش واقعی اتفاق افتاده در محیط تجاری B2C اندازه گیری شود .

نکته مهم این است که نرخ بازگشت سرمایه ( ROI ) به هر چیزی در دپارتمان بازاریابی شما شبیه باشد ، مطمئناً بعد از یک تغییر اجایل ( چابک ) بالا خواهد رفت و در ادامه توضیح خواهیم داد که چرا این اتفاق می افتد .

ادامه دارد ……

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , ,

تطبیق و پاسخ دهی سریع تر به تغییرات و پاسخ اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک )

یکی دیگر از نیازهای کلیدی یک کسب و کار که وابستگی کامل به عامل سرعت دارد ، تطبیق و پاسخ دهی سریع تر به تغییرات بازار یا مشتری است . همه می دانیم که فاکتورهای بازار به صورت لحظه ای در حال تغییر هستند و زمانی که یک کسب و کار توانایی واکنش سریع به این تغییرات را نداشته باشد ، با عواقب بعضا جبران ناپذیر رو به رو خواهد شد . اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) باعث می شود که کسب و کار با چابکی و سرعت بیشتری این تغییرات را شناسایی و خود را با تغییرات به وجود آمده تطبیق دهد . در حقیقت اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) مانند سیستم دنده و گیربکس اتومبیل وارد عمل می شود و سرعت و قدرت مناسب را برای کسب و کار فراهم می آورد . طبق نظرسنجی شرکت workfront در آمریکا ، ۹۱% شرکت هایی که از اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) استفاده نمی کنند ، اعلام کرده اند که ایجاد توانایی و قابلیت تطبیق با تغییرات با سرعت و دقت و به صورت موثر ، برایشان یک اولویت است . در مقابل ۹۳% شرکت هایی که از اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) استفاده می کنند ، اذعان می کنند که این متدلوژی به آنها کمک می کند تا با تغییرات با سرعت و دقت و به شکل موثر سازگار شوند و راهکارهای مناسب را طراحی و عملیاتی کنند .

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , ,

حضور سریع تر در بازار و پاسخ اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک )

از سری نیازهای کلیدی یک کسب و کار که وابستگی کامل به عامل سرعت دارد ، حضور و معرفی سریع تر محصول یا خدمات به بازار است . این نکته از این منظر قابل بررسی است که همۀ کسب و کارها یا در تکاپو برای حفظ سهم خود از بازار هستند و یا در حال اجرای برنامه هایی برای تصاحب سهم بیشتر از بازار . در هر دو حالت باید با چابکی و چالاکی حضور خود را در بازار تثبیت یا اعلام کنند . اگر مجموعۀ مارکتینگ یک کسب و کار ، این موضوع را مد نظر قرار ندهد قطعا در یک بازۀ زمانی کوتاه سهم موجود در بازار را هم از دست خواهد داد و بازپس گیری آن هم کاری بسیار دشوار خواهد بود .

طبق بررسی های به عمل آمده توسط شرکت workfront  در آمریکا ، ۸۸% کسب و کار هایی که از متدلوژی اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) استفاده نمی کردند ، اعلام کرده اند که بهبود سرعت حضور در بازار اولویتشان است و در مقابل ۹۳% کسب و کار هایی که از متدلوژی اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) استفاده می کردند ، اعلام کرده اند که پیاده سازی متدلوژی اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) باعث بهبود سرعت عملکردشان در توسعه و تولید ایده ها و کمپین های بازاریابی شده است .

فراگیری ، فرهنگ سازی و پیاده سازی  اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) در عصر حاضر یک نیاز واقعی و غیر قابل انکار است تا کسب و کار ها بتوانند هم سهمی مناسب از بازار را به دست آوردند و هم بتوانند سهم خود را در بازار حفظ کنند .

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , ,

نیازهای یک کسب و کار در حوزۀ مارکتینگ و پاسخ اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک )

هر کسب و کار برای رسیدن به اهدافش ، لازم هست که اصولی را رعایت کند و به سرعت بتواند شرایط بازار را بررسی و اقدام مناسب را عملیاتی کند .

« سرعت » به معنی واقعی کلمه شاید مهمترین یا یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در موفقیت یک کسب و کار است .

به قول فیلیپ کاتلر یکی از بزرگان مارکتینگ ، ما در دوره ای زندگی می کنیم که مجبور هستیم با سرعت بیشتری بدویم تا بتوانیم در جای فعلی خود باقی بمانیم .

فلسفۀ اجایل و پیاده سازی اجایل مارکتینگ یا بازاریابی چابک کمک می کند تا کسب و کار با سرعت بسیار بیشتری به اهداف خودش برسد و بتواند خود را با تغییرات اکثرا غیر قابل پیشبینی ، شدید و سریع سازگار کند تا در نهایت حاشیۀ سود و حیات خود را حفظ و تضمین کند .

پنج تا از نیازهای کلیدی کسب و کار در حوزۀ مارکتینگ عبارتند از :

 • حضور سریع تر در بازار
 • تطبیق و پاسخ دهی سریع تر
 • بهره وری بیشتر
 • شناسایی و اولویت بندی سریع تر فعالیت های با اثربخشی بیشتر
 • ایجاد نتایج سریع تر در مشتری محوری

متدلوژی اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) و چهارچوب پیاده سازی آن باعث می شود در هر کدام از این نیازها اثرات مثبت بزرگی ایجاد شود و نتایج ارزندۀ آن در موفقیت بازاریابی و در نتیجه کسب و کار به وضوح مشاهده شود .

در پنج ویدئوی بعدی به بررسی این نیازهای کلیدی و تاثیرات اجایل مارکتینگ بر هر یک از آنها بر اساس آمار و ارقام خواهم پرداخت .

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , ,

اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) چیست ؟

اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) مجموعه ای از مفاهیم و نگرش های منعطف است که برای پاسخ دادن به درخواست های مشتری یا بازار که غیر قطعی و همواره در حال تغییر است ، طراحی شده است .

بازاریابی چابک ، پروژه های بزرگ بازاریابی را به تکه های کوچک تبدیل می کند .

اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) بر تکمیل تدریجی و افزایشی فعالیت های بازاریابی به شکل چابک و سریع تکیه می کند و مبنای آن گام های کوچک برای تیم های خود-سازمانده در طی یک اسپرینت بازاریابی است .

این تیم ها در طی یک اسپرینت به صورت مداوم ملاقات می کنند ، بر روی نتایج تمرکز دارند و از این نتایج می آموزند تا خود را تطبیق دهند و در تکرارها و فازهای بعدی ، چرخه های « اصلاح مداوم و تکرار » ایجاد کنند .

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , ,

نرخ بازگشت سرمایۀ اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) – قسمت اول

نرخ بازگشت سرمایۀ اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک )

ترجمه و تالیف ( با اندکی تغییرات ) : آیدین افشار

لینک قسمت دوم مقاله

لینک قسمت سوم مقاله

همانند یک اسموتی خوشمزه ، اجایل مارکتینگ ، یک بسته ویژه از فواید بسیار است و همانند یک دستگاه مخلوط کن با کیفیت و پر قدرت ، آموزش رسمی بازاریابی چابک ، آنرا بهتر و بهتر می کند و البته همانند همان دستگاه مخلوط کن با کیفیت و پر قدرت می تواند گران قیمت هم باشد .

اما آیا واقعاً ، کارگاه ها ، داشتن مربی یا مدرس ارزش هزینه کردن یا سرمایه گذاری را دارند ؟

در جایگاه یک مربی اجایل مارکتینگ ، باید بگویم که با جواب « بله » برای پرسش بالا نسبتاً موافق هستم . اما برای این موافقت و احساس درونی ، نیاز به شواهدی قوی برای صحه گذاشتن بر این جواب دارم . در این مقاله اطلاعاتی وجود دارد که نیاز واقعی به آموزش و یادگیری بازاریابی چابک را تایید می کنند .

استدلالی که بیان خواهم کرد به شکل زیر خواهد بود :

 • مربیان و مدرسین اجایل مارکتینگ کمک می کنند که پیاده سازی آن سریعتر اتفاق بیافتد ، اختلال ها را کاهش می دهند و اطمینان می یابند که افراد به نحو احسن آن را می آموزند و به کار می گیرند .
 • بازاریابی چابک مزایای قابل شمارش بسیاری برای تیم مارکتینگ ( بازاریابی ) دارد . ما در اینجا به میزان ماندگاری پرسنل و نرخ بازگشت سرمایۀ کمپین های مارکتینگ ( بازاریابی ) با این متدلوژی خواهیم پرداخت .
 • به دلیل توانمندی متدلوژی اجایل ( چابک ) در ایجاد و تحویل مزایای خودش ، یادگیری اجایل مارکتینگ ، نرخ بازگشت بسیار سریع و بالایی دارد . به عبارت دیگر ، مبالغ پرداخت شده برای یادگیری اجایل بازاریابی چابک ، بارها و بارها بر می گردد .

در این خصوص مطالب زیادی برای بررسی و واکاوی وجود دارد ، اما اجازه دهید این را بپذیریم که یادگیری اجایل مارکتینگ در حقیقت به تیم ها و سازمان ها کمک می کند تا موفق شوند .

شکاف آموزش بازاریابی چابک

طبق آخرین گزارش اجایل مارکتینگ ، مشخص گردیده است که حدود ۵۵ درصد از تیم های بازاریابی چابک ، طبق بازخوردهای دریافتی از افزایش توانمندی هایشان برای از بین بردن موانع و مشکلات راضی هستند . حدود ۵۲ درصد دیگر ، دید بهتری نسبت به وضعیت پیدا کرده اند و حدود ۴۷ درصد دیگر با ایجاد حرکت به سمت تحول و پیاده سازی رویکرد اجایل ( چابک ) با کیفیت بهتری کارهای خود را انجام و نتایج را تحویل می دهند .

اما اگر اجایل مارکتینگ رویکردی فوق العاده و عالی است ، چرا فقط ۳۷ درصد تیم های مارکتینگ ( بازاریابی ) نسبت به تحول به سمت آن اقدام می کنند ؟ به نظر می رسد که ما با یک کمبود آموزش مواجه هستیم چرا که حدود ۳۸ درصد از تیم های مارکتینگ ( بازاریابی ) مصاحبه شونده ، عدم وجود آموزش کافی را مانع اصلی ایجاد تحول و پیاده سازی متدلوژی اجایل ( چابک ) می دانند .

در نمودار زیر آمار مقایسه ای جالب توجهی وجود دارد که شامل موارد زیر می شود :

 • تیم هایی که اصولا نمی دانند متدلوژی بازاریابی چابک چیست : ۱۷ درصد
 • تیم هایی که نسبتا با اجایل مارکتینگ آشنایی دارند : ۲ درصد
 • تیم هایی که وقت برای یادگیری و آزمون ندارند : ۶ درصد
 • تیم هایی که ابزارهای مناسب ندارند : ۵ درصد
 • تیم هایی که پشتوانۀ اجرایی ندارند : ۵ درصد
 • تیم هایی که به شکل موثر و عالی از بازاریابی چابک استفاده می کنند : ۲۶ درصد
 • عدم وجود آموزش کافی در حوزۀ اجایل مارکتینگ : ۳۸ درصد

اجایل مارکتینگ - بازاریابی چابک

آموزش چگونه به تیم های بازاریابی چابک ، کمک می کند ؟

طبق بررسی به عمل آمده بر روی تیم هایی که در حال حاضر با رویکرد اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) کار می کنند ، مشخص شد که آموزش ، نقش کلیدی را در موفقیت آنها بازی می کند .

از تیم های مختلف خواسته شد که ابزارهای ارزشمندی را که در طی دورۀ گذار به سمت اجایل مارکتینگ استفاده کردند مشخص کنند که موضوع « آموزش » بارها و بارها تکرار شد . آمار دریافتی در خصوص استفاده از امکانات آموزشی مرتبط با اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) به صورت زیر است :

 • دوره های آموزشی آنلاین و وبینارها : ۴۴ درصد
 • کلاس ها و کارگاه های آموزشی خارج از سازمان : ۳۳ درصد
 • مشاوران و مدرسان متدلوژی اجایل ( چابک ) بیرون از سازمان : ۲۶ درصد
 • برنامه های دریافتی از موسسات آموزشی : ۲۵ درصد
 • مربیان متدلوژی اجایل ( چابک ) درون سازمان : ۲۳ درصد

همچنین ، طبق آخرین گزارشات مربوط به حوزۀ اجایل ( چابک ) ، منتشر شده در سایت State of Agile  ، این سوال از تعداد بسیاری از متخصصان حوزۀ  اجایل ( چابک ) پرسیده شد که چه چیزی به آنها کمک کرد تا بتوانند کاربرد اجایل ( چابک ) را توسعه و رشد دهند ، حدود ۵۳ درصد پاسخ دادند که مربیان تحول و پیاده سازی اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) درون سازمان بسیار مفید بودند . از بین افرادی که با چالش های توسعه و رشد دادن استفاده از متدولوژی اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) درگیر بودند ، ۳۵ درصد به کمبود آموزش به عنوان عامل اصلی عدم موفقیت در تحول به سمت اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) اشاره کردند .

تا اینجا روشن شد که مدرسان ، مربیان و مشاوران ، کمک می کنند که این متدولوژی مستقر شده و کار کند ، اما آیا این موضوع برای سرمایه گذاری و هزینه کرد منابع مالی خودتان که به سختی به دست می آیند ، یک دلیل کافی و قوی هست ؟

در مقالۀ بعد به قسمت دوم استدلالمان می پردازیم که اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) ، به صورت واقعی مزایای قابل شمارشی برای تیم های مارکتینگ ( بازاریابی ) دارد .

پایان قسمت اول

ادامه دارد ……….

لینک قسمت دوم مقاله

لینک قسمت سوم مقاله

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , ,